Afro-Danes - før 2013

Idéoplæg til et monument på Isted-soklen


1. marts 2010 var deadline for at indsende forslag til Kulturministeriet til hvad man kunne opsætte i stedet for Istedløven. Galschiøt indsendte et forslag om, at man opfører Danmarks første og eneste monument over de 96.100 slaver, som fra slutningen af 1600-tallet og op gennem hele den florissante periode blev transporteret over Atlanten under dansk flag.

Kulturministeriets bearbejdning af de over 300 indkomne forslag skulle efter planen være afsluttet 30. april 2010.

Ved at gå ind på Kulturministeriets hjemmeside skulle man angiveligt kunne følge med i hvad der sker. Men hverken i pressen eller på nettet har ministeriet haft travlt med at fremlægge sine konklusioner. Ad snørklede omveje finder man på hjemmesiden et dokument der konkluderer at ingen af de 333 forslag kan bruges!

Kulturministeriets udvalg undgår klogeligt at træffe forhastede beslutninger. Afslutningsvis siges det:
"Idet byrummet omkring Søren Kierkegaards Plads formentlig vil udvikle sig yderligere i de kommende år, finder udvalget, at idéen om midlertidighed i løsningen af udsmykningsopgaven indeholder mange spændende perspektiver, der bør undersøges nærmere."

Nu venter offentligheden og de 333 forslagsstillere spændt på hvilke kreative initiativer der kommer ud af udvalgets forstandige tilgang. Og Jens Galschiøt funderer over om det officielle Danmark nogensinde bekvemmer sig til at opstille et monument over et af de mørkeste kapitler i vores historie. Han forsikrer at han stadig gerne vil samarbejde med Kulturministeriet om at skabe et monument, også selv om det måtte foregå på ministeriets utraditionelle præmisser om ´midlertidighed´.

home news gallery
galschiot
debate
forums
sculptures school contact sitemap

Afro-Danes - før 2013 -> browsing | show all documents

Level Up

Happenings and Art Installations
2014-??: Afro-Danes
Additional Information:
Themes: Human rights | Memorial events | Racism
Sculptures: Afro-Danes
Type: Overview
Locations: Søren Kierkegaards Plads, Copenhagen, Denmark